Home Halsring og alternativ trening Litt om prosjekt halsring.