Home Batman og stallen Hard sprangøkt i støvhuset.