Home Batman og stallen Gulrotens overtalelsesevner.